Facebook
Baner

Inforacja dotycząca importu z Brukseli

 Komisja Europejska zdecydowała o wprowadzeniu ograniczeń dla produktów:

W przypadku mięsa drobiowego, jaj i cukru ilości przywożone w 2024 r. zostaną ograniczone na podstawie średniej wielkości przywozu w latach 2022 i 2023. Jeżeli import mięsa drobiowego przekroczy te wielkości, cła zostaną ponownie nałożone.

Oznacza to, że:

• w 2024 r. ilości importowane z Ukrainy zostaną ograniczone do 146 tys. T (masa netto).  Dla porównania kwota obowiązującą przed liberalizacją wynosiła 90 000 T TRQ (masa netto). Wielkości importowane w okresie od stycznia do czerwca 2024 będą wliczone do kwoty ustalonej na 2024 r.

• w pierwszych 5 miesiącach 2025 r. import zostanie ograniczony do 90 000 ton (masa netto), co stanowi równowartość kontyngentu taryfowego, jaki mieliśmy na cały rok. Komisja podejmie decyzję w 2025 r., co ponownie stanie się z mechanizmem ATM w czerwcu 2025 r.

• w przypadku jaj będzie to ok 26 tys. T. wobec wcześniejszego kontyngentu 6 tys.T.

Oczywiście, te ilości przywozu są nadal zbyt duże. 

Organizacje związkowe postulowały o przyjęcie średniej z 2021,2022,2023), ale zwycięstwem jest fakt, że Komisja Europejska uwzględniła ograniczenie importu – w grudniu ubiegłego roku KE  nie rozważała wprowadzenia jakichkolwiek ograniczeń w 2024 r.